NOKIA X2

Sembla increhible, però sí, el mòbil és viu. L’actor d’aquest spot va estar saltant un munt d’hores. Ja ho diuen que la imatge té més força que qualsevol altra cosa. Més clar no es pot dir, ho haurem de probar. Ara la qüestió és, algú pot seguir el seu rítme? #sealandmotion